Numele Mihalțului

Rar se întâmpla ca localitățile, apele, munții etc., să nu aibă o legendă, sau mai multe, referitoare la formarea lor, ori în legatură cu numele, s-au cu străbunii lor, uneori fantastică, și mai puțin credibilă.

Potrivit legendei, strămoșii noștrii s-au stabilit pe acest meleag pe timpul marelui voievod Mihai Viteazul, (1593-1600) fiind oșteni ai generalului Banul Mihalcea a voievodului Mihai. Aceștia văzând frumusețea locului, bogăția în ape, iarba grasă a pășunilor și rodnicia pământului, au rămas să dăinuiască aici. Că așa se explică apariția numelui de “breaz”, “muntean”, “câmpean” și altele. Legenda poate și trebuie să aibă și un sâmbure de adevăr, e posibil ca în retragerea lor silită, spre Țara Românească unii ostași

Prezentare site Mihalț

Mihalț, această așezare multimilenară, a avut o istorie zbuciumată, care, a dus de fiecare dată la o nouă renaștere, înscrisă în cadrul progresului general al societății românești de pe aceste meleaguri. Urgiile și vitregiile care s-au abătut asupra străbunilor noștri, i-au făcut mai dârji, m-ai tenace în lupta cu greutățile vremelnice. Uneori au trebuit să-și părăsească vatra strabună, toată agoniseala lor, dar s-au întors și-au luat-o de la capăt, fără a se da bătuți, lăsând urmașilor, un loc, un nume și un renume, înscris cu litere de aur în istoria țării. Pentru a știi, cine am fost? cine suntem? și cine vom fii? trebuie să ne aplecăm cu pioșenie asupra faptelor lor, făurim prezentul și viitorul, pentru generațiile ce vor urma. Urmașilor le suntem datori să le lăsăm ceeace ne-au lăsat nouă străbunii.